top of page

Informatie

Brittess Kinderopvang houdt rekening met het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Thuis van Huis.

De visie van Brittess Kinderopvang en Thuis van Huis is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang:

 1. Emotionele en fysieke veiligheid
 2. Persoonlijke competenties
 3. Sociale competenties
 4. Waarden en normen

Ik werk volgens mijn eigen pedagogisch werkplan.

 • Het pedagogisch beleidsplan geeft de visie weer.
 • Het pedagogisch werkplan geeft weer op welke manier ik de 4 pedagogische basisdoelen en mijn visie bereik (op te vragen via mail).

De ouders en verzorgers zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Ik vind intensief contact met ouders heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen spelen, ontdekken, zingen en creatief bezig zijn vanuit een veilige en zorgzame omgeving.

Mijn visie

Brittess Kinderopvang staat voor goede zorg in een liefdevolle opvang. Persoonlijke aandacht, veiligheid en plezier staan voorop. Met activiteiten inspirator ik de gastkinderen, leer ik ik ze normen en waarden en help ik ik ze de wereld te ontdekken.

Ik kies bewust voor opvang in een huiselijke sfeer, zodat ik thuis voel. Een on sfeer die een soort is dat zich veilig voelt en emotioneel en sociaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoon. Ik bied flexibiliteit, dat wil zeggen dat vrijwel elke vorm van opvang mogelijk is. 7 dagen per week en 24 uur per dag is Brittess Kinderopvang geopend.

Groepssamenstelling

Wisselende samenstelling, leeftijd variërend van 0-12 jaar.

Over het algemeen komen kinderen op vaste dagen, daarnaast komen er kinderen flexibel.

Voordeel van deze samenstelling: in een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor sociale vaardigheden omdat kinderen leren met elkaars uiteenlopende behoeften en mogelijkheden rekening te houden; de taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat jonge kinderen taal en taalspelletjes, zoals bijvoorbeeld liedjes zingen, ook boven hun niveau krijgen aangereikt.

Dagindeling


07.00  Brengen van het kind (eventueel ontbijt)

07.00  Vrij spelen / activiteit

09.30 Samen opruimen

10.00  Fruit, een boekje lezen / liedjes zingen

10.30 Vrij spelen / activiteit / buitenspelen

11.30  Samen opruimen

12.00 Lunch aan tafel

13.00 Slaaptijd

15.00 Tussendoortje aan tafel

15.30 Vrijspelen / activiteit / buitenspelen

16.45 Samen opruimen

17.00 Tussendoortje aan tafel

17.30 Warme maaltijd voor kinderen die daar gebruik van maken

18.00 Ophalen van het kind 

Ik ben erg flexibel, het brengen en halen op andere tijden is uiteraard bespreekbaar.  Bovenstaand schema is slechts een indicatie, u zult begrijpen dat deze aangepast wordt aan de omstandigheden en het aantal kinderen. Kinderen worden aan de deur gebracht en gehaald, ouders komen tijdens de opvangdagen niet binnen de opvang. Dit om de rust voor de groep te bewaren, het afscheid nemen is daarom ook veel makkelijker.

Openingstijden / sluitingsdagen

 

Brittess Kinderopvang is 4 dagen per week geopend : Maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag. Opvang op overige dagen is bespreekbaar.

 

Op de volgende feestdagen zijn wij gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • Eerste en tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Pinksteren·
 • Eerste en tweede kerstdag
 • Moederdag
 • Vaderdag

Om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag bent u verplicht ingeschreven te staan bij een Gastouderbureau en opvang af te nemen van een Gastouder met een LRKP registratienummer.

Kinderopvangtoeslag

Hier kunt u een proefberekening maken

Hier kunt u het inspectierapport inzien

Brittess Kinderopvang werkt uitsluitend samen met Gastouderbureau Thuis van Huis. De ervaring is dat dit bureau waarmaakt wat zij beloven, oprecht mee denken met de vraagouders en kwaliteit leveren.

Wennen

Het eerste bezoek aan de gastouder is voor ouder en kind een bijzondere belevenis. Ik besteed de eerste dagen extra aandacht aan de kinderen om  elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. Bij het kennismakingsgesprek worden de specifieke gewoontes van een kind doorgesproken. Ouders kunnen tussendoor altijd bellen en ik houd ouders op de hoogte via WhatsApp. Het is belangrijk zo snel mogelijk een vertrouwensband te krijgen, zodat het kind zich veilig bij ons voelt.


Baby

Voor een baby is het van belang dat de relatie tussen ouder en de gastouder optimaal is. De baby is afhankelijk van de communicatie tussen ouder en gastouder, omdat ze zelf niet alles kunnen aangeven. De dag van een baby wordt nog sterk bepaalt door bioritmen als eten en slapen. Ik probeer hierin hetzelfde ritme aan te houden als thuis.

Peuters

In tegenstelling van de baby waarbij het individuele ritme van het kind wordt aangehouden, wordt bij de peuters met een vaste dagindeling gewerkt.


De groep samenstelling zorgt ervoor dat we dingen leren zoals:

 • Wachten op elkaar
 • Samen opruimen
 • Zelfstandig eten en drinken
 • Zelf aan en uit kleden
 • Op het toilet plassen

Gedurende de hele dag worden er geregeld kleine activiteiten aangeboden zoals:

 • Boekjes lezen
 • Met een bal spelen
 • Buiten spelen
 • Knutselen en kleuren
 • Knuffelen en stoeien

Kinderparticipatie BSO 4-12 jaar

In overleg met hen bepalen we de regels van de groep, het activiteitenaanbod, de aanschaf van materialen en de inrichting van de ruimte. Dit heet kinderparticipatie. Dit is de basis van mijn pedagogisch werkplan t.b.v. BSO kinderen.

Waarom kinderparticipatie? Erkenning van hun wensen, belangen en behoefte, die ze zo kenbaar kunnen maken er waar rekening mee wordt gehouden. Het is goed voor het zelfvertrouwen, ze leren samenwerken en ze krijgen inzicht in wensen van anderen.

bottom of page