Informatie


Brittess Kinderopvang houdt rekening met het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Thuis van Huis. 

De visie van Brittess Kinderopvang en Thuis van Huis is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang:


 1. Emotionele en fysieke veiligheid
 2. Persoonlijke competenties
 3. Sociale competenties
 4. Waarden en normen

Ik werk volgens mijn eigen pedagogisch werkplan.

 • Het pedagogisch beleidsplan geeft de visie weer.
 • Het pedagogisch werkplan geeft weer op welke manier ik de 4 pedagogische basisdoelen en mijn visie bereik (op te vragen via mail).

De ouders en verzorgers zijn de belangrijkste personen voor het opgroeiende kind. Ik vind intensief contact met ouders heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen spelen, ontdekken, zingen en creatief bezig zijn vanuit een veilige en zorgzame omgeving.

Mijn visie

Brittess Kinderopvang staat voor goede zorg in een liefdevolle opvang. Persoonlijke aandacht, veiligheid en plezier staan voorop. Met activiteiten inspireer ik de gastkinderen, leer ik ze normen en waarden en help ik ze spelenderwijs de wereld te ontdekken.

Ik kies er bewust voor om opvang te bieden in een huiselijke sfeer zodat elk kind zich thuis voelt. Een ongedwongen sfeer zodat een kind zich veilig voelt en zich emotioneel en sociaal kan ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Ik bied flexibiliteit, dat wil zeggen dat vrijwel elke vorm van opvang mogelijk is. 7 dagen per week en 24 uur per dag is Brittess Kinderopvang geopend.

Groepssamenstelling

Wisselende samenstelling, leeftijd variërend van 0-12 jaar.

Over het algemeen komen kinderen op vaste dagen, daarnaast komen er kinderen flexibel. 

Voordeel van deze samenstelling: in een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor sociale vaardigheden omdat kinderen leren met elkaars uiteenlopende behoeften en mogelijkheden rekening te houden; de taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat jonge kinderen taal en taalspelletjes, zoals bijvoorbeeld liedjes zingen, ook boven hun niveau krijgen aangereikt.

Dagindeling 

07.00 - 08.00 uur Brengen van het kind (eventueel ontbijt)

08.00 - 09.15 uur Vrij spelen / activiteit 

09.30 - 09.45 uur Samen opruimen

10.00 - 10.30 uur Fruit, een boekje lezen of liedjes zingen

10.30 - 11.30 uur Vrij spelen / activiteit / buitenspelen

11.30 - 11.45 uur Samen opruimen 

12.00 - 12.30 uur Lunch aan tafel

13.00 - 15.00 uur Slaaptijd  

15.15 - 15.45 uur Tussendoortje aan tafel

15.45 - 16.45 uur Vrijspelen / activiteit / buitenspelen

16.45 - 17.00 uur Samen opruimen

17.00 - 18.00 uur Warme maaltijd
18.00 - 19.00 uur Ophalen van het kind 

Ik ben erg flexibel, het brengen en halen op andere tijden is uiteraard bespreekbaar. Bovenstaand schema is slechts een indicatie, u zult begrijpen dat deze aangepast wordt aan de omstandigheden en het aantal kinderen.

Openingstijden / sluitingsdagen

Brittess Kinderopvang is 7 dagen per week en 24 uur per dag geopend

Op de volgende feestdagen zijn wij gesloten:

 • Nieuwjaarsdag       
 • Goede vrijdag        
 • Eerste en tweede paasdag        
 • Koningsdag        
 • Hemelvaartsdag        
 • Bevrijdingsdag        
 • Pinksteren·       
 • Eerste en tweede kerstdag       
 • Moederdag        
 • Vaderdag

Tarief 2020

Soort opvang
 Tarief per uur
 Inclusief
Vaste opvangdagen maandag t/m vrijdag 7:00-18:00 uur

      €6.30
Fruit, lunch, drinken, tussendoortjes, warme maaltijd (indien tot 18 uur aanwezig) luiers, billendoeken, knutselmateriaal, uitstapjes
Flexibele opvangdagen maandag t/m vrijdag 
7:00-18:00 uur
      €6.90
Fruit, lunch, drinken, tussendoortjes, warme maaltijd (indien tot 18 uur aanwezig) luiers, billendoeken, knutselmateriaal, uitstapjes
Avondopvang vanaf 
18:00 - 07:00 uur
      €7.50
Warme maaltijd, drinken, douchen, luiers, billendoeken
Weekendopvang vrijdagavond vanaf 18:00 uur tot maandagochtend 07:00 uur
      €12.50  
Ontbijt, fruit, lunch, drinken, tussendoortjes, warme maaltijd, luiers, billendoeken, knutselmateriaal, uitstapjes
Om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag bent u verplicht ingeschreven te staan bij een Gastouderbureau en opvang af te nemen van een Gastouder met een LRKP registratienummer. 

KinderopvangtoeslagHier kunt u een proefberekening maken


Hier kunt u het inspectierapport inzien


Brittess Kinderopvang werkt uitsluitend samen met Gastouderbureau Thuis van Huis. De ervaring is dat dit bureau waarmaakt wat zij beloven, oprecht mee denken met de vraagouders en kwaliteit leveren.

Wennen

Het eerste bezoek aan de gastouder is voor ouder en kind een bijzondere belevenis. Ik besteed de eerste dagen extra aandacht aan de kinderen om ze zo goed mogelijk te leren kennen. Bij het kennismakingsgesprek worden de specifieke gewoontes van een kind doorgesproken. Ouders kunnen tussendoor altijd bellen en ik houd ouders op de hoogte via WhatsApp. Het is belangrijk zo snel mogelijk een vertrouwensband te krijgen, zodat het kind zich veilig bij ons voelt.

Baby

Voor een baby is het van belang dat de relatie tussen ouder en de gastouder optimaal is. De baby is afhankelijk van de communicatie tussen ouder en gastouder, omdat ze zelf niet alles kunnen aangeven. De dag van een baby wordt nog sterk bepaalt door bioritmen als eten en slapen. Ik probeer hierin hetzelfde ritme aan te houden als thuis.

Peuters

In tegenstelling van de baby waarbij het individuele ritme van het kind wordt aangehouden, wordt bij de peuters met een vaste dagindeling gewerkt. 


De groep samenstelling zorgt ervoor dat we dingen leren zoals:

 • Wachten op elkaar
 • Samen opruimen
 • Zelfstandig eten en drinken
 • Zelf aan en uit kleden
 • Op het toilet plassen


Gedurende de hele dag worden er geregeld kleine activiteiten aangeboden zoals:

 • Boekjes lezen
 • Met een bal spelen
 • Buiten spelen
 • Knutselen en kleuren
 • Knuffelen en stoeien

Kinderparticipatie BSO 4-12 jaar

In overleg met hen bepalen we de regels van de groep, het activiteitenaanbod, de aanschaf van materialen en de inrichting van de ruimte. Dit heet kinderparticipatie. Dit is de basis van mijn pedagogisch werkplan t.b.v. BSO kinderen. 

Waarom kinderparticipatie? Erkenning van hun wensen, belangen en behoefte, die ze zo kenbaar kunnen maken er waar rekening mee wordt gehouden. Het is goed voor het zelfvertrouwen, ze leren samenwerken en ze krijgen inzicht in wensen van anderen.